Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Leerplicht                                

Wat zijn in het kort de regels van de leerplicht?

  • Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het komen kennismaken op school. Op onze school is uw kind vanaf een maand voor haar of zijn vierde verjaardag welkom voor een kennismakingsbezoek (zie aanmelding en toelating blz. 6).
  • Als uw kind 4 jaar is mag het naar school. Kinderen worden in overleg direct na de
    4e verjaardag toegelaten of bij het begin van de eerstvolgende maand.
  • In overleg (n.a.v. omstandigheden) mag u uw kind tot het zesde jaar voor maximaal 5 uren per week thuis houden.
  • Extra vrij: Uw kinderen kunnen vrij krijgen voor de dagen waarop ze vanwege uw geloofs- of levensovertuiging  niet op school kunnen zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor belangrijke familie-verplichtingen. Wel gaan we ervan uit dat u dit ruim van te voren schriftelijk meldt.
  • Vakanties: U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In heel bijzondere gevallen kan de directie u toestemming geven voor een éénmalige afwijking van de vakantieregeling. Dit geldt voor die ouders die vanwege hun beroep niet in de vastgestelde periodes op vakantie kunnen. U dient hierbij een verklaring van uw werkgever te kunnen tonen waaruit één en ander blijkt.


 

 

  • Controle: De leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen controleert of wij ons aan de leerplichtregels houden.
  • Ongeoorloofd schoolverzuim kan leiden tot een berisping, een boete of in het ergste geval zelfs tot een gevangenisstraf. Gelukkig komt dat laatste bijna nooit voor.

N.B.: Op school zijn standaardformulieren verkrijgbaar, die u t.b.v. de hierboven genoemde afwijkingen van het lesrooster dient in te vullen en minimaal een week (indien mogelijk) voor het eventuele verlof ingevuld inlevert bij de directie.

 

sitemap | contact | privacy | website ontwerp dotsolutions