Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Schooltijden                                                                                       

  • De morgen-schooltijd duurt van 8.30 uur tot 12.00 uur.
  • De middag-schooltijd duurt van 13.00 uur tot 15.00 uur.
  • De woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij, de school eindigt dan om 12.15 uur.

 

De kinderen van groep 2 t/m 4 hebben elke vrijdagmiddag vrij.

De jongste kleuters (groep 1 kinderen) zijn de hele vrijdag vrij. De kleuters van groep 2bH zullen deze ochtend over de 2 andere groepen 2 verdeeld worden.

N.B. Wilt u ervoor zorgen dat uw kinderen niet te vroeg op school komen. Een kwartier voor aanvang van de school is er toezicht op het schoolplein.

 

Inlooptijden

5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de 1e bel. Alle leerlingen en leerkrachten gaan dan naar hun lokaal, zodat de lessen ook daadwerkelijk bij de 2e bel om 8.30 en 13.00 uur kunnen beginnen.

Kleuters mogen uiteraard voordat de lessen beginnen, naar binnen worden gebracht. De kleuteringang gaat om 8.20 uur open. In het begin van de cursus geldt dit ook voor de leerlingen van groep 3. Wel verwachten we dat na de herfstvakantie de kinderen van groep 3 ook tot de 1e bel op het plein blijven spelen.

De bovenstaande regeling geldt ook voor tussen de middag. Het is namelijk niet de bedoeling dat de overblijfouders ook op de te vroeg terugkerende leerlingen moeten passen.