Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Overblijfregeling (tussen schoolse opvang)     

Het bevoegd gezag stelt leerlingen in de gelegenheid om onder toezicht de middagpauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door te brengen. Ten behoeve van de lunchpakketten staan er op de hoofdvestiging 2 koelkasten. Per groep worden de kratjes met lunchpakketten
’s morgens in de koeling geplaatst. Ouders van kleuters dienen het lunchpakket van hun kind(eren) zelf in het desbetreffende kratje te plaatsen (staan tegen de wand van speellokaal). Op de nevenvestiging kan bij extreme warmte gebruik gemaakt worden van de koeling in de teamkamer. Er wordt tijdens het eten toezicht gehouden door één of meerdere (gediplomeerde) overblijfouders. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte.

De lunchtrommel dient ook daadwerkelijk de lunch te bevatten en geen snoepgoed!!!

 

De W.A. verzekering van school is ook op bovengenoemde tijden van toepassing voor zowel overblijvende leerlingen als toezichthoudende vrijwilligers. De kosten van het overblijven
zijn € 1,- per keer. Hiertoe kunt u een zgn. strippenkaart kopen. Voor onze contactpersonen is het i.v.m. de planning fijn om te weten op welke dagen uw kind gebruik gaat maken van ‘het overblijven’.

Als u mee wilt helpen, kunt u voor meer informatie contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen. Tenminste de helft van onze overblijfouders is gecertificeerd en we streven naar volledige certificering. Als uw kind onregelmatig de broodschool bezoekt, wilt u dit dan even melden bij haar of zijn groepsleerkracht, zodat kinderen in de middagpauze niet per ongeluk toch naar huis gaan. De kaarten zijn te koop op iedere 1e en 3e maandag van de maand op beide vestigingen.vanaf ca. 8.15 uur tot 8.45 uur.

 De aankondiging van verkoop verschijnt ook in de maandelijkse nieuwsbrief.

 

Coördinator en contactpersonen

Hollandscheveld

Mevr. G. Bijl                                            Schoonhovenweg 8a         06-21211715

Nieuw-Moscou

Mevr. M. Benjamins-Bruins Slot             Zuideropgaande 92a          0528 343066

 

Voor- en naschoolse opvang

Wij hebben met Prokino een samenwerkingscontract afgesloten. Wanneer u opvang wenst in de vorm van kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of naschoolse opvang, dan kunt u voor meer informatie rechtstreeks contact opnemen met SKH,
telefoonnummer 0528-267546 of u kunt kijken op de website, www.skhdrenthe.nl. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen wordt tevens een folder van Prokino  bij de schoolgids ingesloten. De opvang is in principe voor schooltijd mogelijk vanaf 7.00 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Ook tijdens de schoolvakanties zijn er opvangmogelijkheden.

De opvang van Prokino in Hollandscheveld heet De Veldkabouter en is gehuisvest in de units bij onze hoofdvestiging aan De Stok. Uiteraard bent u vrij om de opvang van uw kind elders te regelen

De tussen schoolse opvang (zie boven) blijft  buiten deze regeling.

sitemap | contact | privacy | hosting dotsolutions