Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Vrijwillige bijdrage

De vrijwillige bijdrage is gesteld op € 30,- per kind per schooljaar. Dit geldt ook voor de leerlingen die de school voor 31 december gaan bezoeken. Voor de leerlingen na 1 januari geldt een bedrag afhankelijk van de datum van het 1e schoolbezoek. Hierover ontvangt u bericht van de penningmeester van onze activiteitencommissie. Verlaat uw kind tijdens het cursusjaar onze school, dan kunt u een verzoek tot (gedeeltelijke) teruggaaf bij de activiteitencommissie indienen.

Als u geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u uw bijdrage tot 1 oktober a.s. overmaken op het bankrek.nr.: NL59RABO0316665096. t.n.v. activiteitencommissie ‘Het Mozaïek’ o.v.v. de voornaam en achternaam van uw kind en het groepsnummer.

 

 

Waarvoor wordt de bijdrage gebruikt?

Uw bijdrage wordt gebruikt om de “extra” activiteiten/festiviteiten te bekostigen. U kunt hierbij denken aan de Sinterklaasviering, een gezamenlijke lunch, de schoolreizen (schoolkamp), etc. Het geld wordt beheerd door de ouders in de activiteitencommissie en is dus niet bestemd voor personele kosten en/of aanschaf leermiddelen van de school. Op de jaarlijkse ouderavond zal de activiteitencommissie verslag doen van de inkomsten en uitgaven.

Mocht uw financiële positie dusdanig zijn, dat een bijdrage voor uw kind problemen geeft, dan kunt u zich tot de directie wenden die deze informatie vertrouwelijk zal behandelen om samen tot een oplossing te komen.

De centrale activiteitencommissie vergadert tenminste 4 keer per cursusjaar. De commissies zo vaak als men dit nodigt acht i.v.m. de organisatie van activiteiten.

sitemap | contact | privacy | websites dotsolutions