Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Medezeggenschapsraad           

Jaarverslag MR 2017-2018 vindt u hier.                                                

Deze raad bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders
  • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel

De medezeggenschapsraad (MR) oefent invloed uit op het schoolbeleid. De MR overlegt met bestuur en directie over belangrijke schoolzaken.

 De M.R. heeft verschillende rechten:

  • Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is met name van toepassing op thema's die gaan over de inhoud van het onderwijs zoals het schoolplan, het schoolreglementen onderwijskundige doelstellingen.

Soms heeft slechts één geleding instemmingsrecht, omdat het beleid vooral gericht is op het personeel of de ouders op school. Specifiek voor ouders zijn dit bijvoorbeeld de buitenschoolse activiteiten en de schoolgids.

  • Adviesrecht

Het adviesrecht is met name van toepassing op thema's die gaan over de organisatie van de school zoals het lesrooster, regeling van de vakantie en onderhoud aan de school.

  • Informatierecht

De MR heeft recht op informatie. Het gaat om alle informatie die nodig is voor het uitvoeren van de medezeggenschapstaken.

  • Initiatiefrecht

Met het initiatiefrecht kan de MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Bijvoorbeeld een voorstel om het huidige schoolbeleid te verbeteren of nieuw beleid te maken. Een initiatiefvoorstel geldt voor zowel de volledige MR, GMR of een deel (alleen de ouders of personeel). De oudergeleding kan dus apart een voorstel doen aan de schoolleiding.

Secretaris van de MR:

Mevr. Annemarije Sieben

Mail: mr@pcbshetmozaiek.nl / of via onze website: www.pcbshetmozaiek.nl

 

 Oudergeleding

mevr. Annemarije Sieben

mevr. Mariska Booij

dhr. Arnold Koers

mevr. Mirjam Moes

 

 

Personeelsgeleding

mevr. Germa Schlepers-Braakman

mevr. Lisette Altena

mevr. Annemieke Katerberg

dhr. Aaldert Peeneman

Lid

Lid

Lid

Voorzitter

 

sitemap | contact | privacy | webdesign dotsolutions