Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Bestuursverslag

Klik hier om het bestuursverslag 2019 te downloaden.

 

Statuten

Klik hier voor de statuten.

 

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

 

De vereniging van onze school

Als vereniging verzorgen we sinds 1996 het Prot. Chr. basisonderwijs in Hollandscheveld en
Nieuw-Moscou. In Hollandscheveld kan onze hoofdvestiging in geval van  ruimtegebrek  gebruik  maken van een bij de school geplaatste unit.

In buurtschap Nieuw-Moscou hebben we ook een school (nevenvestiging). Beide scholen werken onder de naam “Het Mozaïek”.

 

Lid worden van de vereniging

U kunt lid worden van onze vereniging als u de grondslag ervan kunt onderschrijven en/of respecteren. Deze luidt:

De vereniging gaat bij al haar werk uit van het Evangelie van Jezus Christus zoals God het geopenbaard heeft in de Bijbel en zoals dit is samengevat in de 12 artikelen van het christelijk geloof.

De jaarcontributie bedraagt € 10,- voor het 1e lid per adres, het 2e lid op hetzelfde adres is gratis. U kunt dus als ouder(s), verzorger(s) beiden lid worden. Wilt u meedenken en meewerken, word dan lid van onze vereniging. Ook zonder kinderen op school kunt u lid zijn/blijven! Het aanmeldingsformulier krijgt u bij inschrijving van uw kind. Het ingevulde ledenformulier (incl. de machtiging) kunt u inleveren bij de secretaris van het bestuur of bij de directie.

Samenstelling van het bestuur (=bevoegd gezag)

Dagelijks bestuur

Voorz.: dhr. E. Alberts

Secr.: dhr. K. Kip

Penm.: mevr. J. Boertien

mail: bestuur@pcbshetmozaiek.nl

 

Leden:

Mevr. K. Kip

Mevr. A. Otten

Dhr. K. Mager

Mevr. I Koster

Mevr. M. Hoogeveen

Toezichthoudend bestuur