Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Het Mozaïek is een school met een christelijke signatuur. Christelijke waarden en normen staan centraal. Iedere dag is er aandacht voor godsdienstige/levensbeschouwelijke vorming.

We gaan uit van de liefde van God voor de mensen.

 

Het leren omgaan met elkaar en het respecteren van elkaars ‘anders zijn’, kan worden versterkt door de verschillende levensbeschouwingen. Men kan stellen dat diversiteit aan levensbeschouwingen onszelf sterker maakt op basis van wederzijds respect.

 

De school vindt het belangrijk goede banden te onderhouden met de plaatselijke geloofsgemeenschappen (kerken). De school hecht grote waarde aan:
- de (christelijke) vorming van de leerlingen;
- stimulering van de persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing en samenwerking;
- zelfstandig denken en keuzes maken;
- respect voor anderen.
 

In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken en wordt informatie gegeven over andere wereldgodsdiensten (multiculturele samenleving en burgerschapszin).

Wij hopen dat bovenstaande ertoe mag leiden dat elk kind, dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, zich op onze school geborgen weet en er zich thuis mag voelen.