Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Uitgangspunten van onze school

De school is gericht op de Bijbel en de Christelijke traditie. Godsdienstige vorming wordt als belangrijk ervaren en de levensbeschouwelijke activiteiten hebben een Bijbels karakter. Christelijke waarden en normen staan centraal. Kennis van Bijbel en Christendom staan daarom ook centraal. Vrijwel iedere dag is er aandacht voor godsdienstige / levensbeschouwelijke vorming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Levend Water en aanvullende materialen.

 

De school heeft overwegend leerlingen met een protestants christelijke achtergrond, een (groot) deel hiervan is niet meer kerkelijk meelevend. Er zijn ook leerlingen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. De teamleden zijn overwegend protestants christelijk. De school vindt het belangrijk goede banden te onderhouden met de plaatselijke geloofsgemeenschappen (kerken). Er is ruimte om kennis te nemen van diverse levensbeschouwingen op basis van respect.

 

De school hecht grote waarde aan:

  • De (christelijke) vorming van de leerlingen.
  • Stimulering van de persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing en samenwerking.
  • Zelfstandig denken en keuzes maken.
  • Respect voor anderen.
  • In de bovenbouw wordt aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken en wordt informatie gegeven over andere wereldgodsdiensten (multiculturele samenleving en burgerschapszin).

Wij hopen dat bovenstaande ertoe mag leiden dat elk kind, dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, zich op onze school geborgen weet en er zich thuis mag voelen.