Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom bij groep 6 van het Mozaïek

Hieronder ziet u het huiswerk voor de komende tijd:
- donderdag 13 december: toets Naut hoofdstuk 2 over vaste stoffen, vloeistoffen en gassen (materialen uit de natuur)

De afgelopen weken zijn we al druk bezig geweest op school.
Zo zijn we begonnen met de Kanjertraining. We hebben de uitleg over het gedrag (de petjes) gehad en al enkele oefeningen gedaan.
Met spelling zijn we bezig met de categorieën -cht, -(i)ng, de ie geschreven als i (liter), au of ou, ei of ij.
Met rekenen gebruiken we de tafels om grote keer- en deelsommen uit te rekenen. De tafels blijven dus belangrijk. Ook hebben we gewerkt met kolomsgewijs optellen.
De eerste toets van geschiedenis over Romeinen is al geweest en met  aardrijkskunde zijn we bezig met water. Met biologie hebben we het over energie. 
Ook hebben we al creatieve vakken gehad, zoals u ook op de foto 's kunt zien.

crea 2  crea 1