Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3 a.

 

Algemeen:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

Elke dag wordt er voorgelezen.

De boekenkring.

In de boekenkring” komen verschillende activiteiten rond boeken aan de orde.

Eén van die activiteiten is een korte boekbespreking. Dit gebeurt op dinsdag en donderdag om 13.00 uur. Omdat we graag het samenlezen van ouder en kind willen bevorderen, mag u samen met uw kind een bladzij uit een boek dat samen door u en uw kind is uitgekozen, voorlezen. Dit mag een boek van de bieb zijn of van thuis. Die bladzij oefent u samen met uw kind thuis. Uw kind mag verder vertellen waarom dit boek gekozen werd. Wat is de titel ? Een mooi plaatje mag getoond worden. De kinderen van de klas reageren door 3 tips en 3 tops te noemen.

Andere activiteiten van de “boekenkring” zijn bijvoorbeeld: een tekening laten zien, een gedicht voordragen, iets vertellen over een onderwerp a.d.h.v. een boek. Dit gebeurt in de kring met de leerlingen. Hiervoor kan het zijn dat uw kind thuis moet oefenen. Als dat zo is, krijgt uw kind een briefje mee.

 

 

Groep 3

Lezen Kern 11. Thema: Mijn lievelingsboek.

We zijn alweer in kern 11 begonnen….

Technisch lezen:

Ze kunnen woorden als: vragen, spelen, schotel, correct en vlot lezen. Dit zijn tweelettergrepige woorden, die beginnen met een lettercluster en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is.

Ook kunnen ze tweelettergrepige woorden die eindigen op “lijk”, “tig”of “ing” correct en vlot lezen. Bijv.: moeilijk, prachtig, koning.

Ook woorden als appelmoes, vuilnisbak, blokkendoos ( drielettergrepige samenstellingen ) kunnen ze correct en vlot lezen.

Begrijpend lezen:

De kinderen kunne korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen conclusies trekken uit de inhoud van de tekst. Ze leren verhalen te beleven en te waarderen.

Spelling:

Ze kunnen woorden als start ( mmkmm-woorden) correct opschrijven; ze kunnen woorden als voetbal, tuinhek (tweelettergrepige samenstellingen) goed opschrijven;  ze kunnen ook woorden die eindigen op “ng”en “nk” correct opschrijven.

Woordenschat:

Nieuwe woorden bij dit thema zijn: de winnaar, de verliezer, de prijs, nieuwsgiering, de aller-, de bibliotheek, lenen, uitlenen, het lievelingsboek, het leesboek, het weet- boek, het doe-boek, het gedicht, bladeren, genieten, prachtig, vrolijk, zielig, grappig, spannend, griezelig, saai.

Rekenen

Wat leren de leerlingen in dit nieuwe blok van de Wereld in getallen?
Op alles wat we in blok 4 hebben geleerd, wordt in dit blok verder gebouwd.
We oriënteren ons op de getallen door:

                - Eerste oriëntatie op de telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10 en 1)
                - Eerste oriëntatie op opbouw van de getallen tot en met 100
                - Schrijfwijze van de getallen
                - Contexten

Optellen en aftrekken en splitsen t/m 10:

                - Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10 
                - Eerste aanzet tot automatisering

Optellen en aftrekken tot en met 20
Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
Eerste aanzet voor het optellen en aftrekken over het eerste tiental
Geld, tijd, meten en meetkunde.

•             Geld:
- Alle munten
- De biljetten van 5 en 10 euro
- Geldbedragen leggen en aflezen; gepast betalen

•             Tijd:
- Hele uren analoog
- Tijdbalk
- Maandkalender

•             Meten:
- Verkenning van het begrip lengte
- Verkenning van het begrip gewicht
- Verkenning van het begrip inhoud
- Verkenning van het begrip omtrek en oppervlakte

•             Meetkunde:

- Van vogelvluchtperspectief naar plattegrond
- Standpunt bepalen
- Routes zoeken op een plattegrond

U ziet het, we hebben heel wat te doen…………

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl 

sitemap | contact | privacy | web applicaties dotsolutions