Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3.

 

Algemeen:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

Elke dag wordt er voorgelezen en op donderdag is er extra aandacht voor een boek in de boekenkring.

Wat is de boekenkring?

In de boekenkring komen verschillende activiteiten rond boeken aan de orde.

Eén van die activiteiten is een korte boekbespreking. Omdat we graag het samenlezen van ouder en kind willen bevorderen, mag u samen met uw kind een bladzij uit een boek dat samen door u en uw kind is uitgekozen, voorlezen. Dit mag een boek van de bieb zijn of thuis. Die bladzij oefent u samen met uw kind thuis. Uw kind mag verder vertellen waarom dit boek gekozen werd. Wat is de titel ? Een mooi plaatje mag getoond worden. De kinderen reageren door 3 tips en 3 tops te noemen.

Uw kind krijgt een briefje mee als het een week later aan de beurt is.

 

Groep 3

Lezen kern 7

Het thema van deze kern is: Piraten.

Letters: hoofdletters
Woorden: 'sch'-woorden, woorden met de 'ng'-klank

In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

De volgende letters zijn al aan de orde geweest: i, k, m, aa, n, r, oo, s, v, o, p, e, ee, t, eu, b, ui, g, d, oe, ij, z, h, w, o, a, u, eu, ie, ou, en uu, g ui, au f, ei

We kennen nu bijna alle letters en kunnen nu al hele verhalen lezen!

Tevens lezen de kinderen wisselrijtjes uit het veilig en vlot boekje. Aan het einde van de kern worden de woordjes van deze kern getoetst. Deze woordjes zijn te vinden op onderstaande link en staan eveneens in het boek: ‘dit kan ik al’ dat uw kind mee heeft gekregen. Hiermee kunt u thuis met uw kind oefenen.

http://www.demeulebeekoostrum.nl/groepen/veiligenvlotboekje.htm

Tip: Uitspraak letters:
De letters spreekt uw kind uit met de klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus” bu” en” tu” in plaats van” bé” en” té”. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Rekenen Blok 4

Wat leren de leerlingen in dit nieuwe blok van de Wereld in getallen?

Op alles wat we in blok 3 hebben geleerd, wordt in dit blok verder gebouwd.

We oriënteren ons op de getallen door:

 • De telrij uit te breiden tot 40.
 • Te tellen van 25  tot 40 en weer terug.
 • Lege getallenlijn  0-40 (eerst tientallen, daarna eenheden)
 • Spel: raad mijn getal
 • De buurgetallen zoeken van bijv. 24. Dit zijn 23 en 25.
 • Te tellen vanaf een willekeurig getal.
 • Getallen in goede volgorde te zetten.

We gaan tellen vanuit structuren:

 • Het rekenrek wordt uitgebreid . De kinderen moeten de 10 structuur gaan herkennen toepassen.
 • We oefenen ook met zogenaamde flitskaarten, waarop de getalbeelden staan.

We gaan structureren:

 • Dit vormt de basis voor optellen en aftrekken.
 • Het splitsen wordt verder uitgebreid.  De splitsingen t/m 10 worden regelmatig herhaald.

Optellen en aftrekken t/m 10:

 •  Leerlingen maken kennis met pijlentaal:  +/-

Tijd, meten en meetkunde.

 • Geld:

> munten van 1, 2 en 5 cent.

> het aflezen van  geldbedragen

> gepast betalen tot 20 cent.

 

 • Meten:
  > Oefenen met gevulde flessen water, hiermee gaan we vergelijken.
  > Begrippen meer en minder.

 

 • Meetkunde:
  > blokkenbouwsels nabouwen en het aantal blokken tellen.

 

U ziet het, we hebben heel wat te doen…………

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

 

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl 

sitemap | contact | web applicaties dotsolutions