Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3.

 

Algemeen:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

Elke dag wordt er voorgelezen en op donderdag is er extra aandacht voor een boek in de boekenkring.

Wat is de boekenkring?

In de boekenkring komen verschillende activiteiten rond boeken aan de orde.

Eén van die activiteiten is een korte boekbespreking. Omdat we graag het samenlezen van ouder en kind willen bevorderen, mag u samen met uw kind een bladzij uit een boek dat samen door u en uw kind is uitgekozen, voorlezen. Dit mag een boek van de bieb zijn of thuis. Die bladzij oefent u samen met uw kind thuis. Uw kind mag verder vertellen waarom dit boek gekozen werd. Wat is de titel ? Een mooi plaatje mag getoond worden. De kinderen reageren door 3 tips en 3 tops te noemen.

Uw kind krijgt een briefje mee als het een week later aan de beurt is.

 

Groep 3

Lezen kern 9

We zijn alweer begonnen in kern 9 van veilig leren lezen.

Technisch lezen:

In deze kern leren de kinderen:

-Woorden met drie medeklinkers vooraan of achteraan zoals: straat en eerst

-Woorden die eindigen op aai (zoals haai), op ooi (zoals mooi) of op oei (zoals) foei

-Woorden zoals: buiten, bakker, kasten, balkon

-Woorden zoals: bedoel, gezien en verhaal.

Begrijpend lezen:

De kinderen kunnen:

-korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen

-teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen

-letterlijke vragen over een tekst beantwoorden

-denkvragen over een tekst beantwoorden

Spelling:

-De kinderen kunnen eenvoudige klankzuivere mmkm en mkmm woorden (zoals stok en kast) correct opschrijven.

-De kinderen maken kennis met de spelling van niet-klankzuivere woorden zoals: mooi, schoen, klein, hij, bang, bank.

 

Taal:

-We zijn begonnen met de boekbesprekingen en dat gaat hartstikke goed!!

-De kinderen zijn zich bewust van de verschillen tussen verhalende en informatieve teksten.

-De kinderen leren om zinnen te formuleren en deze correct op te schrijven.

Woordenschat:

De woordenschat van de kinderen wordt uitgebreid met de volgende woorden:

Het alarm, de deurkruk, de zaklamp, de zaklantaarn, de schroef, de spijker, de haak, het haakje, de paperclip, de punaise, de hamer, de zaag, de tang, de schroevendraaier, de boor(machine), schijnen (licht), donker, glimmen, repareren, rammelen, rinkelen, bonken, het gebonk. 

 

Nieuwe informatie over blok 3 volgt nog.

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

 

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl 

sitemap | contact | web applicaties dotsolutions