Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3.

 

Algemeen:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

Elke dag wordt er voorgelezen en op donderdag is er extra aandacht voor een boek in de boekenkring.

Wat is de boekenkring?

In de boekenkring komen verschillende activiteiten rond boeken aan de orde.

Eén van die activiteiten is een korte boekbespreking. Omdat we graag het samenlezen van ouder en kind willen bevorderen, mag u samen met uw kind een bladzij uit een boek dat samen door u en uw kind is uitgekozen, voorlezen. Dit mag een boek van de bieb zijn of thuis. Die bladzij oefent u samen met uw kind thuis. Uw kind mag verder vertellen waarom dit boek gekozen werd. Wat is de titel ? Een mooi plaatje mag getoond worden. De kinderen reageren door 3 tips en 3 tops te noemen.

Uw kind krijgt een briefje mee als het een week later aan de beurt is.

 

Groep 3

Lezen Kern 11. Thema: Mijn lievelingsboek.

We zijn alweer in kern 11 begonnen…

Technisch lezen:

De kinderen kunnen woorden als: vragen, spelen, schotel, correct en vlot lezen. Dit zijn tweelettergrepige woorden, die beginnen met een lettercluster en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is.

Ook kunnen ze tweelettergrepige woorden die eindigen op “lijk”, “tig”of “ing” correct en vlot lezen. Bijv.: moeilijk, prachtig, koning.

Ook woorden als appelmoes, vuilnisbak, blokkendoos ( drielettergrepige samenstellingen ) kunnen de kinderen correct en vlot lezen.

Begrijpend lezen:

De kinderen kunnen korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen. Ze kunnen teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen. Ze kunnen conclusies trekken uit de inhoud van de tekst. Ze leren verhalen te beleven en te waarderen.

Spelling:

Ze kunnen woorden als start ( mmkmm-woorden) correct opschrijven; ze kunnen woorden als voetbal, tuinhek (tweelettergrepige samenstellingen) goed opschrijven;  ze kunnen ook woorden die eindigen op “ng”en “nk” correct opschrijven.

Woordenschat:

Nieuwe woorden bij dit thema zijn: de winnaar, de verliezer, de prijs, nieuwsgiering, de aller-, de bibliotheek, lenen, uitlenen, het lievelingsboek, het leesboek, het weet- boek, het doe-boek, het gedicht, bladeren, genieten, prachtig, vrolijk, zielig, grappig, spannend, griezelig, saai.

 

 

 

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

 

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl 

sitemap | contact | privacy | web applicaties dotsolutions