Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3 a.

 

Algemeen:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

Elke dag wordt er voorgelezen.

 

Groep 3

Lezen kern 6:

Het thema van deze kern is: kom jij ook uit een ei?
De nieuwe woorden die we leren komen in dit themaverhaal voor in de vorm van een verhaal over dieren met een ei.

In deze kern leren we de woorden: geit, uil, pauw, duif en ei.
De volgende letters staan hierbij centraal: g, ui, au, f, ei.

In deze kern komen de letters ui en au en ei voor. Deze letters bestaan uit twee tekens. Het is belangrijk dat het voor de kinderen één letter is dus de - ui– en niet u-i , anders raken de kinderen in de war.

De volgende letters zijn al aan de orde geweest: i, k, m, aa, n, r, oo, s, v, o, p, e, ee, t, eu, b, ui, g, d, oe, ij, z, h, w, o, a, u, eu, ie, ou, en uu.

We kennen nu bijna alle letters en kunnen nu al hele verhalen lezen!

Tevens lezen de kinderen wisselrijtjes uit het veilig en vlot boekje. Aan het einde van de kern worden de woordjes van deze kern getoetst. Deze woordjes zijn te vinden op onderstaande link en staan eveneens in het boek: ‘dit kan ik al’ dat uw kind mee heeft gekregen. Hiermee kunt u thuis met uw kind oefenen.

http://www.demeulebeekoostrum.nl/groepen/veiligenvlotboekje.htm

Eveneens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden die voorkomen in het thema (zoals: voorjaar, lente, verbaasd, logisch, kuil, glibberig, ongeduldig, knorrig, streng, bars, treurig, regels, teleurgesteld, bazig, opgewekt, opgewonden, stomverbaasd, genieten, schamen, beven als een rietje, onaardig)

 

Tip: Uitspraak letters:

De letters spreekt uw kind uit met de klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrr in plaats van ‘em’ en ‘er’. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

 

Blok 4

Wat leren de leerlingen in dit nieuwe blok van de Wereld in getallen?

Op alles wat we in blok 3 hebben geleerd, wordt in dit blok verder gebouwd.

We oriënteren ons op de getallen door:

 • De telrij uit te breiden tot 40.
 • Te tellen van 25  tot 40 en weer terug.
 • Lege getallenlijn  0-40 (eerst tientallen, daarna eenheden)
 • Spel: raad mijn getal
 • De buurgetallen zoeken van bijv. 24. Dit zijn 23 en 25.
 • Te tellen vanaf een willekeurig getal.
 • Getallen in goede volgorde te zetten.

We gaan tellen vanuit structuren:

 • Het rekenrek wordt uitgebreid . De kinderen moeten de 10 structuur gaan herkennen toepassen.
 • We oefenen ook met zogenaamde flitskaarten, waarop de getalbeelden staan.

We gaan structureren:

 • Dit vormt de basis voor optellen en aftrekken.
 • Het splitsen wordt verder uitgebreid.  De splitsingen t/m 10 worden regelmatig herhaald.

Optellen en aftrekken t/m 10:

 •  Leerlingen maken kennis met pijlentaal:  +/-

Tijd, meten en meetkunde.

 • Geld:

> munten van 1, 2 en 5 cent.

> het aflezen vangeldbedragen

> gepast betalen tot 20 cent.

 

 • Meten:
  > Oefenen met gevulde flessen water, hiermee gaan we vergelijken.
  > Begrippen meer en minder.

 

 • Meetkunde:
  > blokkenbouwsels nabouwen en het aantal blokken tellen.

U ziet het, we hebben heel wat te doen…………

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl 

sitemap | contact | privacy | web applicaties dotsolutions