Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

Welkom op de groepspagina van groep 3.

 

Algemene informatie:

Gymnastiek:

Maandagmiddag. Gymkleding en gymschoenen verplicht!

 

Bibliotheek:

Dinsdagmiddag.

 

Informatie over de leerstof in groep 3

 

 1. Kring

 

Net als bij de kleuters starten we in de kring.

We werken met de godsdienstmethode Kind op maandag, we vertellen Bijbelverhalen, zingen liedjes, vertellen en oefenen in de kring.

Kinderen mogen op maandag iets meenemen om te laten zien.

 

 1. Lezen

 

Methode: Veilig Leren Lezen

 • Geïntegreerde lees/ taal en spellingsmethode.
 • Sluit aan bij de belevingswereld van het kind; aansprekende ankerverhalen.
 • Bestaat uit 12 leeskernen.
 • Via woordbeeld wordt het aangeboden. (de r van roos).
 • De letters worden als klank uitgesproken om te kunnen leren lezen.
 • (O klinkt als O niet als OO, zo kan uw kind “rok” en” rook” leren).

 

Leesontwikkeling

 • Alle leerlingen leren lezen dit jaar, maar het niveau zal per kind verschillen; evenals de tijd waarin de kinderen het lezen zich eigen maken. Een kind moet er “rijp” voor zijn. Het kind ontwikkelt zich vaak in sprongen. (Vergelijking met motorische ontwikkeling: alle kinderen leren lopen, maar ieder op zijn eigen tijd. Dit gebeurt tussen de 9 en 18 maanden, dat is allemaal normaal).
 • Als er reden is tot zorg, hoort u dat op tijd van ons!

 

Differentiatie

 • VLL biedt verschillende niveaus om aan te sluiten bij de leesontwikkeling van ieder kind. Wij werken met de volgende niveaus:
 • Maan:

Ook wel de nog-niet-lezers genoemd. Zij volgen de methode (leerlijn maan) en krijgen allemaal dezelfde basisinstructie en verwerking.

(De kinderen die al wel iets meer kunnen, krijgen raketmaterialen aangeboden.)

 • Zon:

Dit zijn leerlingen die bij binnenkomst van groep 3 al correct en vlot kunnen lezen. De zon-groep doet mee met de thema- en taalactiviteiten van de hele groep. Daarna gaan zij na de werkinstructie zelfstandig aan de slag in een zon-leesboekje en zon-werkboekje dat aansluit op het thema dat zich in de klas afspeelt.

 

Toetsing

 • Na iedere kern wordt de aangeboden stof getoetst
 • Woorden van veilig en vlot
 • Controle taken in het werkboek
 • Lettertoetsen

 

 • Herfst, winter en lente signalering: Er wordt gekeken wat elk kind weet van de leerstof uit de voorafgaande periode.

 

 • Verder nemen we de DMT-toets (drie-minuten-toets)af. Dit is een toets die individueel afgenomen wordt en waarbij het kind in 1 minuut tijd probeert om zoveel mogelijk woorden correct en vlot op te lezen.

 

 • We hebben we ook de AVI-toets, (tekst) die wordt tevens individueel afgenomen en toetst het AVI niveau.
 • M3 (midden groep 3)  moet eind groep 3 (E3) gehaald zijn, om in groep 4 verder te kunnen!

 

 

Lezen leer je door oefening

 • Oefenmaterialen; letterflat, letterzetter, spelletjes, klikklakboekje, ringboekje, veilig en vlot, werkboekje, leesboekje, instructiekalender, computerprogramma VLL.
 • School-tv: Leesdas, lettervos of Huisje Boompje Beestje.
 • Bibliotheekboeken

 

Thuis oefenen

 • Gericht op leesplezier! Kind laten ervaren dat lezen leuk is.
 • Voorlezen.
 • Het oefenboekje met de woorden.
 • Zelf lezen in boekjes op het juiste niveau (beter te laag dan te hoog! Vooral het tempolezen is belangrijk).
 • Bibliotheekbezoek (kast vol met boeken voor groep 3 en veel eenvoudige informatieve boeken)
 • Op de site www.veiliglerenlezen.nl kunt u onder het kopje ouders gratis spelletjes vinden, om thuis leuke taal- en leesspelletjes met uw kind te oefenen.
 • Op de site www.zwijsenouders.nl vindt u een heleboel tips over groep 3. Met betrekking tot lezen, schrijven en rekenen.  Bijvoorbeeld: hoe zien de schrijfletters van groep 3 eruit?
 • Op de site www.demeulebeekoostrum.nl kunt u tips vinden om thuis te oefenen met lezen. Leesspelletjes kunt u vinden onder: groepen, groep 3 en dan leesspelletjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Rekenen

 

We gebruiken de methode ‘Wereld in Getallen’.

De thema’s in het rekenboek sluiten aan bij de belevingswereld van het kind.

Herkenbare situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fase’s van het leerproces: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en toepassen. Hierdoor gaan de kinderen beseffen waarom rekenen zo belangrijk is.

We maken daarbij veel gebruik van materialen zoals:  blokjes, fiches, het rekenrekje, munten/geld en de kralenstang (t/m 100) (doen, voelen en ervaren).

Ook is er veel aandacht voor automatiseringsoefeningen.

 

Om de overgang van groep 2 naar 3 iets minder groot te maken, worden op een speelse manier opgaven geoefend, hierbij wordt de computer ook dagelijks ingezet. 

 

Elk blok wordt afgerond met een toets. a.d.h.v. deze uitslagen kunnen de kinderen gaan herhalen of verrijken.

 

 1. Schrijven

 

We werken met de methode Pennenstreken, die aansluit bij Veilig leren lezen.

De kinderen kunnen het geleerde meteen in de praktijk brengen; wat je hebt geleerd ga je ook gelijk schrijven.

De schrijfles begint vaak met spelletjes gericht op het oefenen van de motorische vaardigheden, het los maken van de handen. Ook zingen we een liedje om te controleren of we goed zitten (schrijfhouding, potloodgreep en schriftligging).

Ook gebruiken we op school driekantige potloden, ter ondersteuning van een goede pengreep

 

 • Gym:

De gymlessen bestaan uit een toestelles en spelles. Er worden naast gymkleren uiteraard gymschoenen gedragen, die de kinderen zelf gemakkelijk aan en uit kunnen doen, (of daar zelf hun veters van kunnen strikken.) Wij gymen op: maandagmiddag.

Om de kinderen eerst goed te laten wennen in groep 3, starten we na de herfstvakantie in de sporthal, nu spelen we vaker buiten, bewegen we dagelijks in de groep en een paar keer per week in het speellokaal.

 

 • Eten en drinken: De kinderen eten fruit of een boterham in de ochtendpauze.
 • Verjaardag: Om 10 uur mag uw kind trakteren, probeer de traktaties een beetje gezond te houden. (er is en brief meegegeven over de allergie van één van de kinderen)

 

sitemap | contact | privacy | website ontwerp dotsolutions