Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

 

 

 

 

Groep 1&2

Thema:

 

Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘December’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen over en
spelen met allerlei dingen die met Sinterklaas en de kerstperiode te maken hebben.
De kinderen kijken, voelen en beleven het kerstfeest.  In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen en
een speciale thuisopdracht. Het is voor kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waarmee ze
op school bezig zijn.


Samen lezen of voorlezen
In de bibliotheek zijn veel leuke boeken te vinden over Sinterklaas en Kerstmis: informatieve boeken, prentenboeken,
voorleesboeken en liedjesboeken met audio-cd’s.
Het huis versieren met kerst
Betrek uw kind bij het versieren van het huis met kerst. Laat uw kind bijvoorbeeld de kerstboom mee
versieren of haal een miniboompje in huis waarvoor uw kind kersthangers mag knutselen.
Knutselen voor Kerstmis
Voor kerst is het leuk om van doosjes een kerstboom te maken door de doosjes te stapelen van groot naar
klein. Kijk ook eens op internet voor meer kerstknutsels, kerstversieringen en kleurplaten.

Lettertas:


We behandelen elke twee weken een nieuwe letter.
De letter van deze week is de letter: “k". Daar gaan we verschillende woorden mee maken. 
Elke dag krijgt een willekeurige leerling de lettertas mee naar huis.
De kinderen mogen dan iets meenemen met de aangeven letter in de tas. De instructies hiervoor zitten in de tas.

 

Algemene tips:

Potloodhantering
Een van de taken in de kleutergroep is de kinderen voor te bereiden op het leren schrijven. Het is een vaardigheid die een goede motorische ontwikkeling vereist.
Een goede potloodhantering is heel belangrijk.

Wat is een goede potloodgreep?
Het potlood moet net boven het afgeslepen gedeelte worden vastgehouden met duim en wijsvinger, ongeveer 2 cm. boven de punt.
De vingers mogen niet gekromd worden, dat veroorzaakt een te krampachtige houding. De middelvinger ligt hieronder.
Het potlood wijst schuin naar buiten.

Linkshandigen moeten het potlood iets hoger vasthouden, ongeveer 2,5 à 3 cm. boven de punt.

Schaarhantering
Ook een goede schaarhantering is belangrijk. De duim en de middelvinger moeten elk in een handvat van de schaar gestoken worden.
De schaar ligt dan dus op de wijsvinger.
Het is belangrijk dat de duim altijd boven blijft ( zo knipt de schaar i.p.v. dat het papier tussen de 2 snijvlakken doorglijdt).


 

 

Groep 3

Lezen kern 5:
Het thema van deze kern is: sprookjes.
De nieuwe woorden die we leren komen in dit themaverhaal voor in de vorm van een sprookje over een reus.
In deze kern leren we de woorden: reus, jas, riem, bijl, hout en vuur.
De volgende letters staan hierbij centraal: eu, j, ie, l, ou en de uu
In deze kern komen de letters eu, ie, ou, en uu voor. Deze letters bestaan uit twee tekens. Het is belangrijk dat het voor de kinderen één letter is dus de - eu – en niet e-u, anders raken de kinderen in de war.
De volgende letters zijn al aan de orde geweest: i, k, m, aa, n, r, oo, s, v, o, p, e, ee, t, eu, b, ui, g, d, oe, ij, z, h, w, o, a, u
We kennen nu bijna alle letters en kunnen nu al hele verhalen lezen!
Tevens lezen de kinderen wisselrijtjes uit het veilig en vlot boekje. Aan het einde van de kern worden de woordjes van deze kern getoetst. Deze woordjes staan  in het boek: ‘dit kan ik al’ dat uw kind mee heeft gekregen. Hiermee kunt u thuis met uw kind oefenen.

Eveneens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden die voorkomen in het thema (zoals: baard, grind, grindpad, zevenmijlslaarzen, loeren, piepstemmetje, suist, zenuwachtig, knipperen,    aan de slag gaan, verstijven van schrik, onzichtbaar, bijhouden, geschitter, fik, door de ruimte flitsen, briesend, muil, zwiepen, ontploffen, snuiven, in bochten wringen, strompelen en goudstukken.)

 

 

 

Rekenen

Wat leren de leerlingen in dit nieuwe blok van de Wereld in getallen?
Op alles wat we in blok 4 hebben geleerd, wordt in dit blok verder gebouwd.
We oriënteren ons op de getallen door:

                - Eerste oriëntatie op de telrij tot en met 100 (tellen met sprongen van 10 en 1)
                - Eerste oriëntatie op opbouw van de getallen tot en met 100
                - Schrijfwijze van de getallen
                - Contexten

Optellen en aftrekken en splitsen t/m 10:

                - Optellen, aftrekken en splitsen tot en met 10 
                - Eerste aanzet tot automatisering

Optellen en aftrekken tot en met 20
Optellen en aftrekken tussen 10 en 20
Eerste aanzet voor het optellen en aftrekken over het eerste tiental
Geld, tijd, meten en meetkunde.

•             Geld:
- Alle munten
- De biljetten van 5 en 10 euro
- Geldbedragen leggen en aflezen; gepast betalen

•             Tijd:
- Hele uren analoog
- Tijdbalk
- Maandkalender

•             Meten:
- Verkenning van het begrip lengte
- Verkenning van het begrip gewicht
- Verkenning van het begrip inhoud
- Verkenning van het begrip omtrek en oppervlakte

•             Meetkunde:

- Van vogelvluchtperspectief naar plattegrond
- Standpunt bepalen
- Routes zoeken op een plattegrond

U ziet het, we hebben heel wat te doen…………

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

                     

      

 

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl