Pagina wordt geladen ...
zoeken
Aanmelden leerling

 

 

 

 

Groep 1&2

Thema:

 

In onze groep zijn we bezig met het thema ‘December’ van Kleuterplein. We praten, lezen, zingen over en
spelen met allerlei dingen die met Sinterklaas en de kerstperiode te maken hebben.
De kinderen kijken, voelen en beleven het sinterklaas- en kerstfeest. We zijn bezig met het thema ‘Sinterklaas’
vanuit het prentenboek over ‘Nicolaasje’. Nicolaasje wil Sinterklaas worden. Hij heeft een grote broer die erg
sterk is en niet weet wat hij later wil worden. Nicolaasje stelt voor dat hij maar gewoon Piet moet worden.
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven.

Enkele ideeën:

Hoe zien Sint en Piet eruit?
Bekijk samen eens welke kleding Sint en Piet dragen. Benoem die kleding en laat uw kind vertellen waar Sint
en Piet de kledingstukken dragen: aan hun voeten, benen, handen, om de hals en op het hoofd.

Rijmen met Sint en Piet
Doe samen een rijmspelletje met woorden die met Sint of Piet te maken hebben.
• Wat rijmt er op Sint? (kind, mint, grint, lint, spint, print enzovoort)
• Wat rijmt er op Piet? (lied, vergiet, ziet, biet enzovoort)
• Wat rijmt er op boot? (pepernoot, tafelpoot, rood, goot enzovoort)
• Wat rijmt er op zak? (tak, bak, dak, vlak, stak enzovoort)
Doe een wedstrijdje: hoeveel woorden kunnen we samen bedenken die op ‘feest’ rijmen?
Rijm ook op ‘koek’ of bedenk samen heel veel leuke onzinwoorden die rijmen.

De letter s hoort bij Sinterklaas
Op school zijn we bezig met de letter s. Thuis kunt u ook spelletjes met deze letter doen.
Benoem zo nu en dan samen met uw kind alle voorwerpen die u om u heen ziet en die beginnen met ‘s’:
Sinterklaas, staf, slinger, stoep, sok, soep, sinaasappel enzovoort.
Of kijk op een pak melk of in een folder. Ziet uw kind daar de letter s?
Ook buiten kunt u samen met uw kind de letter s zoeken. Op reclamezuilen, in winkels, op uithangborden,
straatnaambordjes en zelfs in de grillige vormen van takken kunt u de letter s zien.

Televisie
Kijk samen naar Sinterklaas op televisie. In deze tijd van het jaar zijn er dagelijks programma’s over de Sint
op tv. Kijk samen en bespreek wat er gebeurt.

Schoen zetten
Laat uw kind een tekening maken of een briefje schrijven voor in de schoen. Schrijf namens de Sint een
briefje terug en lees dit aan uw kind voor.

Knutselen voor Sinterklaas
Bewaar verpakkingen van levensmiddelen en laat uw kind bijvoorbeeld een boot knutselen. Op internet zijn
meer leuke knutselideeën te vinden.

Samen lezen of voorlezen
In de bibliotheek zijn veel leuke boeken te vinden over Sinterklaas en Kerstmis: informatieve boeken, prentenboeken,
voorleesboeken en liedjesboeken met audio-cd’s.

Het huis versieren met kerst
Betrek uw kind bij het versieren van het huis met kerst. Laat uw kind bijvoorbeeld de kerstboom mee
versieren of haal een miniboompje in huis waarvoor uw kind kersthangers mag knutselen.

Knutselen voor Kerstmis
Voor kerst is het leuk om van doosjes een kerstboom te maken door de doosjes te stapelen van groot naar
klein. Kijk ook eens op internet voor meer kerstknutsels, kerstversieringen en kleurplaten.

.

 

Lettertas:


We behandelen elke twee weken een nieuwe letter.
De letter van deze week is de letter: “s". Daar gaan we verschillende woorden mee maken. 
Elke dag krijgt een willekeurige leerling de lettertas mee naar huis.
De kinderen mogen dan iets meenemen met de aangeven letter in de tas. De instructies hiervoor zitten in de tas.

 

Algemene tips:

Potloodhantering
Een van de taken in de kleutergroep is de kinderen voor te bereiden op het leren schrijven. Het is een vaardigheid die een goede motorische ontwikkeling vereist.
Een goede potloodhantering is heel belangrijk.

Wat is een goede potloodgreep?
Het potlood moet net boven het afgeslepen gedeelte worden vastgehouden met duim en wijsvinger, ongeveer 2 cm. boven de punt.
De vingers mogen niet gekromd worden, dat veroorzaakt een te krampachtige houding. De middelvinger ligt hieronder.
Het potlood wijst schuin naar buiten.

Linkshandigen moeten het potlood iets hoger vasthouden, ongeveer 2,5 à 3 cm. boven de punt.

Schaarhantering
Ook een goede schaarhantering is belangrijk. De duim en de middelvinger moeten elk in een handvat van de schaar gestoken worden.
De schaar ligt dan dus op de wijsvinger.
Het is belangrijk dat de duim altijd boven blijft ( zo knipt de schaar i.p.v. dat het papier tussen de 2 snijvlakken doorglijdt).


 

 

Groep 3

Lezen kern 5

 

Het thema van deze kern is: sprookjes.
De nieuwe woorden die we leren komen in dit themaverhaal voor in de vorm van een sprookje over een reus.

In deze kern leren we de woorden: reus, jas, riem, bijl, hout en vuur.
De volgende letters staan hierbij centraal: eu, j, ie, l, ou en de uu

In deze kern komen de letters eu, ie, ou, en uu voor. Deze letters bestaan uit twee tekens. Het is belangrijk dat het voor de kinderen één letter is, dus de - eu – en niet e-u, anders raken de kinderen in de war.

De volgende letters zijn al aan de orde geweest: i, k, m, aa, n, r, oo, s, v, o, p, e, ee, t, eu, b, ui, g, d, oe, ij, z, h, w, o, a, u

We kennen nu bijna alle letters en kunnen nu al hele verhalen lezen!

Tevens lezen de kinderen wisselrijtjes uit het veilig en vlot boekje. Aan het einde van de kern worden de woordjes van deze kern getoetst. Deze woordjes zijn te vinden  in het boek: ‘dit kan ik al’ dat uw kind mee heeft gekregen. Hiermee kunt u thuis met uw kind oefenen.

Eveneens wordt de woordenschat uitgebreid met woorden die voorkomen in het thema (zoals: baard, grind, grindpad, zevenmijlslaarzen, loeren, piepstemmetje, suist, zenuwachtig, knipperen,    aan de slag gaan, verstijven van schrik, onzichtbaar, bijhouden, geschitter, fik, door de ruimte flitsen, briesend, muil, zwiepen, ontploffen, snuiven, in bochten wringen, strompelen en goudstukken.)

De letters spreekt uw kind uit met de klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus” bu” en” tu” in plaats van” bé” en” té”. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet !

 

 

 

Rekenen blok 3a4

 

Wat leren de leerlingen in dit nieuwe blok van de Wereld in getallen?
Op alles wat we in blok 3 hebben geleerd, wordt in dit blok verder gebouwd.

 

We oriënteren ons op de getallen door:

 • De telrij uit te breiden tot 40.

 • Te tellen van 25  tot 40 en weer terug.

 • Lege getallenlijn  0-40 (eerst tientallen, daarna eenheden)

 • Spel: raad mijn getal

 • De buurgetallen zoeken van bijv. 24. Dit zijn 23 en 25.

 • Te tellen vanaf een willekeurig getal.

 • Getallen in goede volgorde te zetten.
   

We gaan tellen vanuit structuren:

 • Het rekenrek wordt uitgebreid . De kinderen moeten de 10 structuur gaan herkennen toepassen.

 • We oefenen ook met zogenaamde flitskaarten, waarop de getalbeelden staan.


  We gaan structureren:

 • Dit vormt de basis voor optellen en aftrekken.

 • Het splitsen wordt verder uitgebreid.  De splitsingen t/m 10 worden regelmatig herhaald.
   

Optellen en aftrekken t/m 10:

 •  Leerlingen maken kennis met pijlentaal:  +/-
   

Tijd, meten en meetkunde.

 • Geld:

> munten van 1, 2 en 5 cent.

> het aflezen van  geldbedragen

> gepast betalen tot 20 cent.

 

 • Meten:
  > Oefenen met gevulde flessen water, hiermee gaan we vergelijken.
  > Begrippen meer en minder.

 

 • Meetkunde:
  > blokkenbouwsels nabouwen en het aantal blokken tellen.
   

U ziet het, we hebben heel wat te doen…………

Voor thuis: het is belangrijk om spelletjes met uw kind te doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gezellig.

                     

      

 

Links:

Informatie lezen: www.veiliglerenlezen.nl
Avi lezen: http://www.avi-lezen.nl/
Hoofdrekenen: http://oud.onlineklas.nl/flash/erbij%20en%20eraf.html
Redactiesommen: http://www.redactiesommen.nl